Conversation Between Scott R. Brown and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ trung tâm kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán mất mạng!

    Vừa bị ném lao, lại bị cự thạch đè xuống khiến năm trăm cường đạo liền mất đi một nửa. Đám cường đạo c̣n lại th́ hồn phi phách tán, hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài sơn cốc. Lúc này nhân số cũng đă tổn thất hai phần ba, c̣n thừa lại chưa tới hai trăm người hoảng loạn tới cực độ.

    Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, một đội kỵ binh từ bên sườn núi xông tới. Cốc Trần xugn trận phía trước, trong tay cầm thanh loan đao sáng bóng, một đao vung lên lập tức liền có một cái đầu của một tên cường đạo văng ra.

    Hai trăm cường đạo vốn là một cỗ lực lượng cường đại nhưng g
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1