Conversation Between Brad and aventador

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ trung tâm kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán n nữa cư trú không ổn định, rất ít xuất hiện trên thế gian, không biết ẩn cư nơi nào? Ta sau khi nhất thống thất đại Long tộc, sẽ đi t́m kim long nhất tộc. Thời gian ngắn dài có lẽ cũng bằng đệ lĩnh ngộ pháp tắc, rất khó nói trước!

  Cổ Thần nói:

  - Vậy chúc sư huynh sớm ngày thống nhất Long tộc, sớm ngày t́m được kim long nhất tộc, lăo đệ đi trước.

  Ngô Tinh gật gật đầu, nói:

  - Làm nhiều xem ít, tốt nhất vẫn là ngộ tính chỉ xem, có lẽ mấy người chỉ xem, qua một trăm năm, đă có thể lĩnh ngộ chín phần, sớm hơn so với Chư Tử đại tiên...

  Cổ Thần sử dụng thuấn di, tiểu sơn mạch chỉ cách
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1