Conversation Between Wilson and aventador

1 Visitor Messages

  1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san chấn động ḷng người, Huyền Hồng cùng Hoàng Nguyệt nghe được đều hoảng sợ thất sắc, nghĩ đến cảm nhận của Huyền Thiên lúc ấy thấy mà sợ, đồng thời lại cảm thấy cao hứng khi Huyền Thiên trải qua hung hiểm, nhưng trong họa lại có phúc, đạt được truyền thừa của thượng cổ Lôi vương.
    Huyền Thiên đem Ngự lôi châu cùng Hóa lôi tôn quyết ra, đưa cho Huyền Hồng quan sát:
    - Phụ thân, Ngự lôi châu này có lai lịch ra sao?
    Huyền Hồng xem xét Ngự lôi châu cẩn thận một hồi, rồi lắc đầu:
    - Đây là bảo vật của thời đại thượng cổ, truyền thừa Huyền gia đă lâu, bảo tồn rất nhiều văn tự ghi lại lịch sử của t
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1