Shuai Jiao legend Chang Dung Sheng was also an Islamic Chinese....