Conversation Between Golden Arms and aventador

1 Visitor Messages

 1. http://biareview.com/ trung tâm kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán gực Thanh Long đột nhiên bay ra, rồi bị cự chưởng chộp vào trong tay.

  Ngay sau đó, cự chưởng chợt loé lên như một đạo lưu quang biến mất trong một ngọn núi cao ở xa xa.

  Trong ḷng bàn tay Cổ Thần đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bội toàn thân đen kịt toả ra khí tức của cường giả. Mà bên trên miếng ngọc bội c̣n có bốn chữ: "Hắc Thuỷ cuồn cuộn!"

  Cổ Thần vừa thấy bốn chữ này th́ thần sắc lập tức biến đổi, cả kinh nói:

  - Hảo một kiện vô thượng tiên bảo, không ngờ lại là di vật của Hắc Thuỷ đại đế. Vật này lại rơi vào tay một phàm nhân, thật sự là huỷ hoại bảo vậy mà!

  Ở giữa chốn ph
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1