Conversation Between ShaolinTiger00 and aventador

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ trung tâm kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán ờ khắc này trở đi cấm bất luận kẻ nào rời khỏi Cốc gia thôn một bước, kẻ nào dám tiết lộ tin tức trong Cốc gia thôn lập tức giết không tha!

    Một cái Cốc gia thôn phải thông qua giết người uy hiếp mới có thể miễn cưỡng đem toàn bộ thôn dân tụ tập cùng một chỗ phản kháng lại Thanh Long trại, nhưng chỉ như vậy mà muốn kêu gọi những thôn trang khác th́ có khác ǵ nằm mơ?

    Ngược lại, có khi vừa hô hào lên th́ tin tức đă lọt tới tai Thanh Long trại, nói không chừng c̣n chưa có bao nhiêu người tới đây, mà nếu có tới cũng là toàn quân ô hợp, lúc đó Thanh Long trại đại đương gia phái toàn bộ binh l
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1